การใช้งาน eduroam สำหรับนิสิตและบุคคลากรเมื่อเดินทางไปสถาบันอื่น

สถาบันที่ให้บริการ eduroam ในประเทศไทย

 

เว็บไซต์ผู้ประสานงานในระดับภูมิภาค
 

 

เว็บไซต์ผู้ประสานงานในเอเชียแปซิฟิก